Missie en visie - Vilton
Missie en visie

Missie en visie

Uw bouw onze technologie

Onze visie
Constructieve samenwerking met bouwpartners voor een optimaal bouwproces en tevreden gebruikers.

We zetten bij ieder project in op kwaliteitsverbetering, versnelling en versoepeling van het bouwproces, terugdringen van bouwkosten en het voorkomen van faalkosten. We stellen daarbij zes kernwaarden centraal:
• Constructief
• Co-Creatief
• Deskundig
• Proactief
• Vindingrijk
• Zekerheid

Onze missie
Wij leveren de kennis, oplossingen, productsystemen en diensten om bouwprojecten optimaal te laten verlopen. In de praktijk betekent dit:

• dat we bij ieder project zoeken naar passende hoogwaardige systemen
• gedegen engineering en het maken van doordachte ontwerpen
• het opstellen van gedetailleerde montage- en legplannen
• het voorzien van accurate informatie aan bestekschrijvers en werkvoorbereiders
• het opstellen van een logistiek plan voor het op tijd leveren van producten
• montage door goed opgeleide monteurs met jarenlange ervaring

Strategie
Naast de missie en visie speelt ook de strategie een belangrijke rol. De strategie van Vilton is gericht op verbreding van de positie in de waardeketen. Dit betekent niet alleen produceren, maar ook ontwikkelen, ontwerpen, vermarkten en beheren. Vanuit een sterke positie in de deelmarkten streeft Vilton naar een goede geografische spreiding van activiteiten in de thuismarkt Nederland en West-Europa.

Wilt u dat wij contact opnemen?

Laat uw naam en
telefoonnummer achter!

    Werken bij