De normen voor luchtdicht bouwen - Vilton
De normen voor luchtdicht bouwen

De normen voor luchtdicht bouwen

In Nederland moet bij het bouwen altijd gelet worden op de luchtdichtheid. Deze eisen zijn in het Bouwbesluit opgenomen. In Nederland werd de mate van luchtdichtheid (uitgedrukt in de qv;10-waarde) ingedeeld in drie klassen luchtdichtheid voor de EPC-berekening, de Energieprestatiecoëfficiënt. EPC drukt de maat voor energiezuinigheid van een gebouw uit. De opvolger van EPC is BENG, wat staat voor Bijna Energie Neutraal Gebouw die de energieprestaties volledig anders regelt.

BENG
Met de ingezette energietransitie en energieneutrale gebouwen als doel, is de EPC-regelgeving per 1 januari 2021 opgevolgd door BENG. De drie klassen voor luchtdichtheid, komen hiermee (voor nieuw vergunde gebouwen) te vervallen. BENG wordt onderverdeeld in drie energieprestatie-indicatoren die verder gaan dan de EPC-regels.

BENG-1 De energiebehoefte-indicator in kWh/m² gebruiksoppervlak per jaar: maximaal 55 kWh per m² voor grondgebonden woningen en maximaal 65 kWh/m² voor woongebouwen.
BENG-2 De primaire fossiele energie-indicator in kWh/m² gebruiksoppervlak per jaar: maximaal 30 kWh/m² voor grondgebonden woningen, en maximaal 50 kWh/m² voor woongebouwen.
BENG-3 Het aandeel hernieuwbare energie in %: minimaal 50% voor grondgebonden woningen, voor woongebouwen minimaal 40%.

Luchtdicht
Bij BENG-1 gaat het om de energiezuinigheid van het gebouw zelf en de buitenkant (schil); de hoeveelheid energie die nodig is om het gebouw te verwarmen en te koelen. Deze energiebehoefte is een opstelsom van onderdelen zoals: thermische isolatie, luchtdichting, ventilatie, maar ook de oriëntatie van het gebouw en het ontwerp ervan. Om aan deze eis te voldoen, moet een mix aan technische en bouwkundige maatregelen worden genomen, zo ook op het gebied van luchtdichting. De mate van luchtdichting verschilt immers per woning. Een hoekwoning of vrijstaande woning kan de eis alleen halen bij een zeer goede luchtdichting en zeer hoge isolatie. Dit komt omdat deze woningen meer energie kunnen verliezen in vergelijking met rijtjeswoningen.

Kwaliteitsborging
Ook heeft de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), impact op het bouwproces en een goede toepassing van materialen en systemen volgens de BENG-eisen. Onder de Wkb dragen partijen in de bouw zelf zorg voor het voldoen aan de bouwvoorschriften en de uitvoering in plaats van de gemeente, door het inschakelen van onafhankelijke kwaliteitsborgers. Bouwprojecten worden door de Wkb na oplevering getoetst aan het Bouwbesluit en niet vooraf. Dit maakt dat de Wkb grote invloed op aannemers heeft, bijvoorbeeld op het gebied van aansprakelijkheid en verslaglegging van alle fases van het bouwproces. Dit maakt dat zorgvuldig luchtdicht bouwen volgens de eisen van BENG-1 met aandacht voor een luchtdicht ontwerp en luchtdichte materialen nog belangrijker wordt. Vilton kan hierbij als bouwpartner adviseren en ondersteunen.

Wilt u dat wij contact opnemen?

Laat uw naam en
telefoonnummer achter!

    Werken bij