De normen voor luchtdicht bouwen - Vilton
De normen voor luchtdicht bouwen

De normen voor luchtdicht bouwen

Luchtdichtheidsklasse in het Bouwbesluit
In Nederland moet bij het bouwen altijd gelet worden op de luchtdichtheid. Hiervoor zijn diverse eisen in het bouwbesluit opgenomen. In Nederland onderscheiden we voor de mate van luchtdichtheid (uitgedrukt in de qv;10-waarde) drie klassen:

Luchtdichtheidsklasse 1 Basis qv;10 > 0,6 dm3/s.m2, voldoet aan het bouwbesluit, geen bijzondere eisen
Luchtdichtheidsklasse 2 Goed qv;10 tussen 0,3 en 0,6 dm3/s.m2 = energiezuinig bouwen
Luchtdichtheidsklasse 3 Uitstekend qv;10 < circa 0,15 dm3/s.m2 = passief bouwen of andere vormen van zeer energiezuinig bouwen

-Klasse 1 is een basisklasse en wordt als ondergrens gezien voor luchtdicht bouwen. Gebouwen in deze klasse voldoen op dit moment aan het bouwbesluit. Hun luchtdichtheid en energieprestaties zijn echter verre van optimaal.

-Klasse 2 geldt als standaard voor woongebouwen en woningen. Hiervoor is speciale aandacht nodig voor detaillering, hang- en sluitwerk en keuze van het afdichtingsmateriaal. Ook goede applicatie van de materialen is een vereiste.

-Klasse 3 vraagt om bijzondere aandacht voor luchtdichtheid. Naast oog voor detail en materiaal wordt een tussentijdse controle voor een goede gevel- en daksluiting aangeraden. Om het certificaat passief bouwen te krijgen is een blowerdoortest een vereiste.

Internationaal perspectief
Nederland is één van de weinige landen die de qv;10-waarde gebruikt. Vrijwel alle landen om ons heen gebruiken de qv;50-waarde. Deze wordt bepaald bij een drukverschil van 50 Pa. Dit is te vergelijken met een windkracht van ca. 4 à 5 Beaufort.

Luchtdichtheid wordt soms ook uitgedrukt in de vorm van een infiltratievoud. Dit is het aantal keren per uur dat de lucht in een gebouw wordt vervangen als gevolg van ex- en infiltratie. Deze waarde wordt uitgedrukt in een aantal (n) per uur, ofwel h-1.

Wie dus hoort dat een gebouw een luchtdichtheid van 0,6 heeft behaald zal daarom moeten nagaan of dit een qv;10-waarde, of een waarde voor de infiltratievoud (n50) betreft.
De EPC-norm

Naast de luchtdichtheidsklasse van een woning, aangegeven met de qv;10-waarde, is er ook wetgeving over energetische prestaties van woning. Voor nieuwe woningen geldt sinds 1 januari 2015 een Energieprestatie Coëfficiënt (EPC) van 0,4. Deze kan theoretisch gehaald worden zonder een al te hoge luchtdichtheid te hoeven hanteren. Luchtdicht bouwen is echter wel een goedkope en efficiënte manier om de EPC te laten dalen. Veel andere opties zoals WTW-ventilatie of zonneboilers zijn duurder in aanschaf en brengen structurele kosten met zich mee.

De komende jaren zal de EPC-norm verder worden aangescherpt. In 2020 benadert de toegestane norm EPC = 0 of BENG.

Wilt u dat wij contact opnemen?

Laat uw naam en
telefoonnummer achter!